Deeper Journey, Faith

Jangan Beri Kesempatan Pada Iblis

dan janganlah beri kesempatan kepada iblis

Efesus 4:27

Karena hari telah gelap dan malam tiba, maka seorang kafilah menghentikan ontanya untuk beristirahat dan kafilah itu membangun kemahnya dipadang pasir. Pada malam itu onta tersebut kedinginan diluar kemah. Seolah-olah onta itu memohon belas kasihan pada tuannya agar diperkenankan masuk kedalam kemah. Mula-mula onta itu memasukkan kepalanya dalam kemah kafilah itu, seolah-olah dia berkata: tuan, aku kedinginan diluar, izinkan leherku dan kepalaku bernaung dalam kemahmu supaya aku tidak kedinginan.

Melihat hanya kepala onta yang masuk kedalam kemahnya kafilah itu jatuh belas kasihan dan membiarkan onta itu memasukkan sebagian tubuhnya dalam kemah itu. Apa yang terjadi? Karena disambut oleh kafilah itu untuk masuk, maka onta itu akhirnya perlahan-lahan memasukkan seluruh tubuhnya kedalam kemah itu. Apa jadinya? Akhirnya onta itu mengobrak-abrik perkemahan kafilah itu. Jikalau kita memberi tempat bagi iblis untuk bertahta dihati kita maka iblispun akan mengobrak-abrik segala kehidupan kita yang tidak berada kerajaan Bapa disurga.