Gereja Bethel Indonesia

GBI Beijing

GBI Guang Zhou

Yue Ken Lu, Rui Xin Yuan, Xin Ying Ge #804