Gereja Kristus Tuhan

GKT Hosana Bumi Permai

GKT Nazareth

Jl. Penghela 42