Address
Jl. Rowi Yusuf
Indonesia

GSPdI Filadelfia Bobotsari