Sidang Injil Borneo

SIB Iran Beluran

SIB Tuaran

Bandar Baru Tuaran, Peti Surat 280

SIB Talantang satu

Kg. Talantang satu

SIB Kinabalu

Gereja Sidang Injil Borneo, P.O.Box 34 Tenghilan, Tuaran

SIB Sahabat Baru

7.1/2km Lawas Merapok Road. P.O.Box 257

SIB Senadin

Tingkat Satu, Lot 3583, Block 5 DPS Shopping Complex Senadin, 98100 Miri Sarawak Malaysia.