Deeper Journey, Faith

Tetaplah Sabar

Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib,…
Deeper Journey, Faith

Kenikmatan Doa

Berserulah kepada Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu…
Deeper Journey, Faith

Online Chatting with Almighty

TUHAN : Kamu memanggilKu? AKU : Memanggilmu? Tidak.. Ini siapa ya? TUHAN…