Gereja Interdenominasi Injili Indonesia

GIII Gunma

GIII Persekutuan Ibaraki Selatan

ibaraki-ken, Joso-Shi, Ishige Moukau

GIII Suzuka

Sanjo 2 Chome

GIII Wilayah Tokyo

Sarugaku-cho 2-5-5, Chiyoda-ku