Gereja Interdenominasi Injili Indonesia

GIII Wilayah Oarai

GIII Wilayah Tokyo

Sarugaku-cho 2-5-5, Chiyoda-ku

GIII Hamamatsu

Sizuoka ken- Hamamatsu_shi Nakazawa_cho.14-5. watanabe Biru. 301. Japan