Gereja Interdenominasi Injili Indonesia

GIII Wilayah Tokyo

GIII Hamamatsu

Sizuoka ken- Hamamatsu_shi Nakazawa_cho.14-5. watanabe Biru. 301. Japan

GIII Gunma

Gunma - Isesaki Shi Sakaidoudou Higashi 22 - 3 Oosaki Biru III A - 7