Sidang Injil Borneo

SIB Talantang satu

SIB Sahabat Baru

7.1/2km Lawas Merapok Road. P.O.Box 257

SIB Limbang Evangelical Church

Lot 1561-1563, 2nd Floor.

SIB Talantang 1

kg Talantang 1

SIB Kuala Lumpur – Bangunan Yin

7 Section 16/11, Jalan Damansara, Petaling Jaya

SIB UMA BADENG

SIB UMA BADENG