Gereja Interdenominasi Injili Indonesia

GIII Hamamatsu

GIII Wilayah Tokyo

Sarugaku-cho 2-5-5, Chiyoda-ku

GIII Suzuka

Sanjo 2 Chome