Gereja Interdenominasi Injili Indonesia

GIII Hamamatsu

GIII Suzuka

Sanjo 2 Chome

GIII Gunma

Gunma - Isesaki Shi Sakaidoudou Higashi 22 - 3 Oosaki Biru III A - 7

GIII Wilayah Tokyo

Sarugaku-cho 2-5-5, Chiyoda-ku