Gereja Interdenominasi Injili Indonesia

GIII Suzuka

GIII Hamamatsu

Sizuoka ken- Hamamatsu_shi Nakazawa_cho.14-5. watanabe Biru. 301. Japan

GIII Wilayah Tokyo

Sarugaku-cho 2-5-5, Chiyoda-ku